picture-753-1383568336.jpg
Olga
Dziegielewska
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Olga
Dziegielewska

Principals projectes en què ha intervingut

uLab UPC

Laboratori universitari que permet la involucració i participació d’estudiants universitaris de la UPC en els projectes de desenvolupament de Telefónica I+D