picture-3778-1633513414.png
Mark
Smithson
Rivas
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Mark
Smithson

Principals projectes en què ha intervingut

Plataforma de descobriment de fàrmacs PasNas per ABAC

Desenvolupament d’una plataforma pròpia de descobriment de fàrmacs per a identificar antibiòtics nous orientats a combatre els bacteris multi-resistents.