picture-751-1422971186.jpg
Marc
Cobos
Hernández
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Marc
Cobos

Principals projectes en què ha intervingut

EuroEnergest

Reduir, almenys en un 10%, el consum d’energia dels sistemes de climatització i processos de fabricació en la indústria automotriu
Laboratori universitari que permet la involucració i participació d’estudiants universitaris de la UPC en els projectes de desenvolupament de Telefónica I+D