picture-734-1369303518.jpg
Kenan David
Rhoton
Meléndez
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Kenan David
Rhoton

Principals projectes en què ha intervingut

ALTAIR-SIGVI

Permet monitorar els productes software d’una organització i notificar, diàriament, si algun d’aquests productes presenta alguna vulnerabilitat