picture-706-1423229960.jpg
Joel
Llàcer
Martínez
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Joel
Llàcer

Principals projectes en què ha intervingut

Tesla: Sistema d’Optimització Energètica dels PCs

Resoldre alguns problemes en el context energètic que s’han trobat a l’entorn de treball de la FIB