Francesc
Holly
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Francesc
Holly

Principals projectes en què ha intervingut

TINTIN: a Tool for Incremental INTegrity checking

TINTIN és una eina per donar suport a les assercions SQL en bases de dades relacionals.

Premis

A l’inLab FIB és habitual xerrar i compartir anècdotes amb els companys amb els que comparteixes espai de treball, tot i que no sempre arribes...