Eva Brigitte
Fernández
Romero
Col·laborador/a en formació de l’inLab FIB
Eva Brigitte
Fernández

Principals projectes en què ha intervingut