Eva Brigitte
Fernández
Romero
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Eva Brigitte
Fernández

Principals projectes en què ha intervingut

DAGIA: Detecció d’Amenaces i Gestió d’Incidents Adaptatius

Desenvolupament d’un mòdul de detecció d’amenaces i gestió d’incidents per a infraestructures TIC.