picture-704-1355924631.jpg
Cristian
Martín-Blas
Avilés
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Cristian
Martín-Blas

Principals projectes en què ha intervingut

Consultoria i col·laboració en el desenvolupament de CKEina

Consultoria i desenvolupament de CKEina i desenvolupament de CK-ERM