picture-3380-1599635004.jpg
Arnau
Bueno
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Arnau
Bueno

Principals projectes en què ha intervingut

Plataforma de descobriment de fàrmacs PasNas per ABAC

Desenvolupament d’una plataforma pròpia de descobriment de fàrmacs per a identificar antibiòtics nous orientats a combatre els bacteris multi-resistents.

Articles al blog