Alvaro
Sánchez Muro
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Alvaro
Sánchez Muro

Principals projectes en què ha intervingut

Planificador de regs i mòdul de validació hidràulica

Sistema de control del reg en parcel·la pioner al món que permet calcular, determinar i executar les necessitats de reg de cada cultiu