La tecnologia espera el talent femení

Inici » Actualitat »

La tecnologia espera el talent femení
Autors:

El Periódico de Catalunya el passat diumenge,  van entrevistar a les professores de la FIB Àngela Nebot i Anna Queralt i a les estudiants Marta GraneroSara Méndez i Núria Canals que treballen a l’inLab FIB.

A l’inici de l’Enginyeria Informàtica, les dones constituïen aproximadament la meitat dels estudiants en aquest camp. No obstant això, quatre dècades després, només representen el 18,4%. Aquesta tendència, malgrat ser millorada significativament en els últims cinc anys, ha creat una profunda reflexió sobre les raons d’aquest desequilibri de gènere.

Un factor crític ha sigut el canvi de llicenciatura en Informàtica a Enginyeria Informàtica. Aquest canvi sembla haver contribuït a la percepció que les dones no encaixen en aquest camp. Hi ha barreres socials, econòmiques i familiars que poden dissuadir a les dones de triar la branca d’informàtica. Una altra qüestió crucial és la necessitat d’una millor educació en informàtica a les escoles, amb un enfocament que inspiri i mostri les oportunitats que aquest camp pot oferir a la societat.

Malgrat els desafiaments, hi ha una raó per a l’optimisme. Les estudiants d’Informàtica, Marta, Sara i Núria, mostren un interès creixent pel camp i volen contribuir a la societat mitjançant la informàtica. També és encoratjador veure que altres camps d’enginyeria mostren progressos més significatius en la igualtat de gènere, com l’Enginyeria Biomèdica i l’Enginyeria de Disseny Industrial.

Tot i les barreres existents, hi ha esperança en la igualtat de gènere dins del camp de la informàtica, amb esforços per superar estereotips i promoure una educació més inclusiva que inspiri a més dones a seguir carreres en aquest àmbit.

Si voleu llegir tota la noticia: https://www.elperiodico.com/es/sociedad/mujeres-informaticas-sh/index.html