inLab FIB, nou Centre d’Innovació Compartida amb l’Ajuntament de Barcelona

inlab-centre-innovacio-compartida-ajuntament-barcelona

Inici » Actualitat »

inLab FIB, nou Centre d’Innovació Compartida amb l’Ajuntament de Barcelona

La creació dels Centres d’Innovació Compartida s’inscriu en l’estratègia de l’Ajuntament de Barcelona d’impulsar el progrés tecnològic a la ciutat i fer més eficients els serveis públics, fomentar l’aliança entre l’Ajuntament i el sector de les TIC per promoure el desenvolupament de la societat digital i reforçar la imatge de marca de Barcelona com a innovadora i tecnològica.

La creació dels Centres d’Innovació Compartida s’inscriu en l’estratègia de l’Ajuntament de Barcelona d’impulsar el progrés tecnològic a la ciutat i fer més eficients els serveis públics, fomentar l’aliança entre l’Ajuntament i el sector de les TIC per promoure el desenvolupament de la societat digital i reforçar la imatge de marca de Barcelona com a innovadora i tecnològica. Els Centres d’Innovació Compartida són espais de col·laboració multidisciplinaris creats amb l’objectiu de generar propostes d’innovació TIC.

inLab Centre d’Innovació Compartida

L’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona ha signat un acord de col·laboració amb la UPC per a la creació d’un Centre d’Innovació Compartida -CIC- TIC a l’inLab FIB UPC. Aquest CIC té com a objectiu la identificació de noves oportunitats d’innovació en tecnologies TIC en les administracions públiques i en particular sobre aplicacions mòbils, geoserveis, smart cities, la internet col·laborativa, els serveis als ciutadans, i l’anàlisi dels grans volums de dades. Així mateix es farà un especial èmfasi en donar impuls al Programa inLab Talent.

Si voleu compartir experiències, teniu idees, sabeu d’iniciatives o voleu fer propostes a favor de la innovació sobre alguna de les àrees esmentades podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.

Barcelona Capital Europea de la Innovació

Volem recordar també que el passat 11 de març a Brussel·les, la Comissió Europea va proclamar Barcelona primera Capital Europea de la Innovació. La capital catalana es va imposar a Grenoble i Groningen, les altres dues finalistes, després d’un procés de selecció on també competien París, Espoo i Màlaga.