Programa de formació talent

Ofertes de feina actuals

Incorpora’t al nostre equip on trobaràs un entorn professional de desenvolupament de projectes innovadors.

Participa i aconsegueix uns valors, capacitats i habilitats addicionals i complementàries a les que adquiriràs en els teus estudis ordinaris, i que t’ajudarà a posicionar-te com a futur professional fomentant la teva capacitat d’emprenedoria, creativitat i innovació.


Actualment no hi ha cap oferta.

Talent

Programa Talent

L'inLab és un entorn professional de desenvolupament de projectes innovadors que incorpora la formació com un objectiu en la seva pròpia missió.
Aquest programa, dirigit per la Maria Ribera Sancho, directora associada de l'inLab FIB, té com a missió aconseguir, mitjançant les pràctiques curriculars o extracurriculars dels estudiants, una formació integral de l'alumne que complementi la que obté amb el seguiment ordinari dels estudis.

Objectius del programa

 

 • Contribuir a la formació integral dels estudiants complementant el seu aprenentatge teòric i pràctic.
 • Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què els titulats hauran d'operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits.
 • Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives, adequades als estudis que cursen.
 • Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció en el mercat laboral i millori la seva "empleabilitat" futura.
 • Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l'emprenedoria.
 • Reforçar el lligam entre els titulats i la institució.

 

 

Col·laboració amb les empreses

La participació de les empreses en aquest programa s'articula a través de l'esponsorització i col·laboració en projectes formatius específics orientats a la formació integral dels estudiants.

Destinataris

Estudiants matriculats en qualsevol ensenyament impartit per la UPC, especialment els estudiants de la FIB, o pels centres adscrits a la universitat.
Les pràctiques s'articularan a través de programes de formació educativa específics, que es podran realitzar a l'inLab i complementar-se en empreses i entitats externes d'àmbit nacional i/o internacional.

 

40
Anys adquirint experiència 

327
Estudiants tutoritzats

43
Estudiants actuals del Talent

20%
      Són dones       

14
Estudiants internacionals

128
TFG/PFC dins al Talent

Desenvolupa el teu talent amb nosaltres

El principal objectiu del programa és que els estudiants que hi participin aconsegueixin uns valors, capacitats i habilitats addicionals i complementàries a les adquirides en els seus estudis, impulsant l’empleabilitat dels futurs professionals, fomentant la seva capacitat d’emprenedoria, creativitat i innovació i donant resposta al compromís de transformació econòmica basada en la societat del coneixement.

 

Entorn professional

Les pràctiques s’articularan a través de programes de formació educativa específics, que es podran realitzar a l'inLab i complementar-se en empreses i entitats externes d’àmbit nacional i/o internacional.
La ubicació del lloc de treball i l’horari flexible li facilitarà compaginar els seus estudis ordinaris amb aquest programa.

Ajuts econòmics als estudiants

El projecte formatiu serà gratuït per als estudiants.
Es preveu finançar la participació dels estudiants mitjançant un ajut econòmic addicional, per exemple vinculat a la seva participació als projectes de Recerca, Desenvolupament i innovació.

Internacionalització

L'estudiant podrà desenvolupar una part de la seva formació en una institució o empresa de l’estranger incloses al programa en el que participi. Es facilitarà la participació en programes de mobilitat internacional.

Tutorització

El programa proporcionarà a l’estudiant un tutor professional que li assistirà en el desenvolupament de  les seves habilitats i en el seu creixement personal.

Durada del programa

Col·laboració de fins a quatre semestres de durada, en funció dels estudis que estigui cursant l'estudiant i el programa formatiu específic.

Seguiment i avaluació

Es realitzarà un seguiment exhaustiu de l’evolució mostrada per l’estudiant al llarg del desenvolupament del programa i a la seva finalització.

Reconeixement i acreditació

L’estudiant que finalitzi satisfactòriament el programa rebrà, com a reconeixement, un document acreditatiu de la col·laboració realitzada. Addicionalment, la seva participació en el projecte es reconeixerà formalment en el Suplement Europeu al Diploma i, eventualment, en forma de crèdits.

Treball Final de Grau o Màster

Aquesta experiència pràctica pot donar lloc al Treball Final de Grau/Màster/Doctorat que es podrà desenvolupar a l'inLab o a la seu d'una de les empreses o institucions participants al programa.

Esponsoritza el programa Talent

 

 

Early recruitment

Captació de talent d'estudiants d'enginyeria informàtica d'una facultat de prestigi, facilitant-los la compaginació dels estudis amb les pràctiques.

Programes de formació personalitzats

Possibilitat de prioritzar la formació en tecnologies específiques i en habilitats o competències concretes d'acord amb les necessitats de l'empresa.

 

Pràctiques in situ

Formació pràctica dels estudiants abans d'incorporar-se a l’empresa. Les pràctiques es poden realitzar parcialment a la seu de l'empresa.

Contribució RSC i avantatges fiscals

Contribució a la política de RSC de l’empresa.

Foment d'emprenedoria

Fomentar l’emprenedoria dels estudiants.

Participació en la formació

Possibilitat de participar als programes formatius.

Col·laboració uni-empresa

Facilitar la col·laboració en projectes de R+D+i.

Visibilitat i promoció

Visibilitat i promoció de l’empresa.

 

Programa patrocinat per

Col·laboradors del programa

REDUEIX el temps d'adaptació a la cultura de l'empresa

MILLORA la ràtio d'èxit dels nous empleats

CAPTA titulats amb talent

 

La participació de les empreses a aquest programa s'articula a través de l'esponsorització i col·laboració en projectes formatius específics orientats a la formació integral d'estudiants. Esteu interessats en participar o voleu informació més detallada?

Programes formatius

El programa de formació Talent té com a directora acadèmica la Dra. María Ribera Sancho. Aquest programa engloba diferents programes de formació educativa específics que detallem a continuació.

La missió específica és conèixer les metodologies i eines més actuals per a la modelització, simulació i optimització de processos industrials, logístics i de transport. Així com les bones pràctiques per al desenvolupament de models d’optimització.

Responsable acadèmic: Toni Guasch, Jaume Figueras i Pau Fonseca
Responsable professional: Marta Cuatrecasas i Albert Obiols

Avantatges específics del programa per a l’estudiant:

 • Metodologia per abordar un projecte de millora de processos mitjançant simulació i/o optimització
 • Modelització de sistemes d’esdeveniments discrets
 • Simulació de models amb programes com Arena, SIMIO o Witness entre altres. Experimentació i anàlisi de resultats
 • Models d’optimització
 • Eines d’optimització de processos combinatoris

 

La missió d'aquest programa pretén formar en l’ús de dades geogràfiques fent èmfasi en els diferents programaris de gestió d’informació geogràfica, en el desenvolupament de programari específic i en els diferents formats de dades estàndard. Finalment es tractarà l’ús d’aquesta informació i sistemes per a aplicacions intel·ligents aplicades a ciutats (smart-cities).

Responsable acadèmic: Lídia Montero i M. Paz Linares
Responsable professional: Albert Obiols i Marta Cuatrecasas

Avantatges específics del programa per a l’estudiant:

 • Coneixement en la representació d’informació geogràfica
 • Desenvolupament de programari que generi o consumeixi informació geogràfica
 • Integració GIS en aplicacions mòbils i web
 • Coneixement de cartografia lliure OpenStreetMap
 • Bases de Dades Geoespaials

 

 

La missió específica és saber identificar les tècniques més adequades per saber extraure la informació continguda en les dades; efectuar la seva implementació utilitzant els programaris disponibles, i saber interpretar els resultats obtinguts i integrar-los en un sistema per a la presa de decisions.

Responsable acadèmic: Ernest Teniente
Responsable professional: Albert Obiols

Avantatges específics del programa per a l’estudiant:

 • Destresa per desenvolupar un sistema informàtic per el tractament automàtic de les dades
 • Coneixement d’un programari especific
 • Visió crítica dels resultats obtinguts i la seva validesa
 • Integració dels resultats dins un sistema per al presa de decisions del tipus Analytics
 • Saber utilitzar eines de Business Intelligence per a la representació gràfica de la informació
 • Saber utilitzar eines de mineria de dades per tal de trobar patrons en les dades analitzades
 • Ser capaços d’integrar les dades Open Data en els nostres anàlisis

 

La missió específica és conèixer les eines més actuals per a desenvolupar aplicacions per a telèfons mòbils intel·ligents (Smartphones), tablets, Smart TVs i altres dispositius que facin servir Mobile Apps.  També es coneixeran  tots els elements que cal tenir en compteper a la implementació d'aquestes aplicacions com són la seguretat, l'accessibilitat, la usabilitat i la integració  de diferents tecnologies i eines.

Responsable acadèmic: Ernest Teniente i Xavier Oriol
Responsable professional: Albert Obiols i Marta Cuatrecasas

Avantatges específics del programa per a l’estudiant:

 • Desenvolupament d’Apps per a un o més Sistemes operatius:  Andoid, iOS, Windows Phone o multiplataforma amb HTML5
 • Validació d'Apps: Testing
 • Seguretat en les Apps
 • Accessibilitat  i usabilitat en les Apps
 • Distribució de les Apps
 • Explotació i rendibilització de les aplicacions mòbils

 

La missió específica és conèixer les eines més actuals per a desenvolupar entorns de col·laboració web, així com tots els elements que cal tenir en compte per a la implementació d'aquestes aplicacions com són la seguretat, l'accessibilitat, la usabilitat i la integració de diferents tecnologies i eines.

Responsable acadèmic: Maria Ribera Sancho
Responsable professional: Albert Obiols

Avantatges específics del programa per a l’estudiant:

 • Desenvolupament de Sistemes d'informació amb tecnologies web
 • Ús i integració de xarxes socials en entorns col·laboratius
 • Entorns i eines per al desenvolupament
 • Validació d'aplicacions: Testing i proves de càrrega
 • Seguretat, autenticació i sistemes Single Sign On
 • Accessibilitat i usabilitat d'aplicacions Web
 • Configuració d'aplicacions Web i CMS

 

La missió específica és conèixer els conceptes fonamentals i les eines més actuals per a la gestió d’infraestructures TIC: la xarxa, la gestió de servidors, la virtualització, la  monitorització de serveis, la seguretat i l’alta disponibilitat.

Responsable acadèmic: Manel Medina i René Serral
Responsable professional: Antonia Gómez

Avantatges específics del programa per a l’estudiant:

 • Instal·lacions, gestió i seguretat de servidors, serveis en xarxa i aplicacions webs
 • Tecnologies de virtualització
 • Conceptes i eines de gestió d’infraestructures de xarxes
 • Ús de programari específic per desplegament i configuració d‘equips
 • Instal·lació, tuning i gestió de bases de dades
 • Conceptes i eines  de gestió i configuració de clusters, alta disponibilitat i balancejadors tant de sistemes com de serveis
 • Eines de monitorització de sistemes, xarxes i aplicacions
 • Eines de gestió de riscos, auditories i forense informàtic.
 • Eines de gestió i instal·lació de correu, llistes de distribució i control d’spam

Segueix-nos a

Els nostres articles del bloc d'inLab FIB

         
         

inLab FIB incorpora esCert

Icona ESCERT

First LogoCSIRT Logo

inLab és membre de

Archivo:European Institute of Innovation and Technology logo.png - Wikipedia, la enciclopedia libre     CIT UPC

         

    

inLab és centre TECNIO

ACCIO