Núria
Canals
Nevado
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Núria
Canals

Blog articles

Technology awaits female talent

El Periódico de Catalunya last Sunday interviewed FIB professors Àngela Nebot and Anna Queralt and students Marta Granero, Sara Méndez and Núria Canals who work...