Kenan David
Rhoton
Meléndez
Aquesta persona ha acabat la seva estada amb nosaltres a l’inLab FIB
Kenan David
Rhoton

Main projects participated

ALTAIR-SIGVI

Allows monitoring an organization’s software products and notifies, on a daily basis, if any of these products present any vulnerability.