Fundació i2cat

Logo i2cat

WEB:

Fundació i2cat

Projectes com a Client

L’inlab FIB participa en el projecte Tecnologies Digitals Avançades en Ciberseguretat, col·laborant amb l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i la Fundació i2Cat, implementant un mòdul d’intel·ligència artificial per a classificar i extreure informació d’incidents de seguretat.
Obrir noves línies de recerca per fer possible l’evolució dels sistemes de live streaming de la Fundació i2CAT cap a sistemes més estàndards, eficients i amb més funcionalitats, preparats per a sistemes de transmissió HD i 3D.