Network Auditing Expert

curs_network_auditing

Les xarxes informàtiques són susceptibles de rebre atacs informàtics. Les auditories de xarxa periòdiques faciliten informació molt important sobre el nivell de seguretat dels diferents actius de què es disposa.

En aquest context, convé conèixer les metodologies necessàries per mantenir els sistemes protegits en tot moment.

Durant el curs es treballaran mètodes de testing basats en OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual), protocol d’auditoria de seguretat a tots els nivells: xarxes, telefonia, presència, bases de dades, servidors, …

En el cas que l’alumne no tingui coneixements de seguretat informática es recomana que abans de cursar aquest curs es realitzi el curs d’introducció a la Seguretat Informàtica.

 

Network Auditing Expert

Contingut

 1. Introducció
 2. Vulnerabilitats comuns
 3. Gestió de vulnerabilitats
 4. Information gathering
  • LAB 4.1: FOCA
 5. Escaneig de xarxa i enumeració
  • LAB 5.1: OpenVas
 6. Anàlisi manual
  • LAB 6.1: BadStore
 7. Explotació de vulnerabilitats
 8. Post-explotació

Beneficis pel participant

 • Desenvolupar la capacitat per auditar i detectar els riscos derivats de les amenaces informàtiques en tot tipus d’organitzacions i contextos.
 • Obtenir la reconeguda Acreditació en Network Security Manager expedit per l’inLab FIB una vegada complerts la resta de requisits.
 • Conèixer i saber aplicar les principals metodologies d’auditoria en seguretat informàtica per determinar els nivells de seguretat i mantenir els sistemes protegits en tot moment.
 • Conèixer les principals vulnerabilitats en matèria de seguretat informàtica, la seva explotació i post explotació.
 • Adquirir uns coneixements teòric-pràctics altament valorats pel mercat i els departaments de TIC de tot tipus d’organitzacions públiques i privades.

A qui va dirigit

 • Responsables i tècnics de seguretat informàtica dels departaments TIC de tot tipus d’organitzacions que vulguin estar al dia dels reptes que planteja l’auditoria en seguretat informàtica en un context d’alta vulnerabilitat.
 • Estudiants d’Informàtica o Telecomunicacions que vulguin orientar la seva carrera professional a l’àrea de la seguretat informàtica.
 • Qualsevol professional que, complint els requisits de coneixements mínims, estigui interessat a ampliar el seu coneixement teòric i pràctic en un tema de creixent importància com és la Cyberseguretat.