Introducció a la seguretat informàtica (nivell bàsic)

curs-seguretat-informatica-basica-inlab

Conèixer les amenaces de desar o transferir informació a través de les xarxes, així com les eines necessàries per combatre-les, es presenta actualment com una competència essencial per qualsevol treballador del segle XXI.

En aquest context resulta vital estar informats i conèixer les bases de la ciberseguretat per evitar casos freqüents de pèrdua de privacitat, interrupcions del servei, instal·lació de malware…

Introducció a la seguretat informàtica (nivell bàsic)

Contingut

 1. Introducció a les dades digitals: ¿Quina informació transmetem?
 2. Introducció als protocols d’internet: camins d’informació
 3. Riscs: amenaces internes i externes
 4. Política de seguretat
 5. Mesures de seguretat personals: tipus i gestió d’eines de detecció i protecció
 6. Mesures de seguretat en dispositius mòbils: descripció de comunicació, perills i seguretat
 7. Bones pràctiques

Beneficis pel participant

 • Tenir consciència dels riscos i perills d’internet.
 • Saber detectar i identificar amenaces a partir del comportament de l’estació/dispositiu de treball (ordinador, mòbil, tablet …)
 • Conèixer les principals eines per a garantir la seguretat i evitar els potencials perills d’internet.
 • Disposar de recursos per garantir un accés segur a internet.
 • Conèixer i saber aplicar les bones pràctiques d’accés i ús d’internet.

A qui va dirigit

 • Empreses i departaments d’empreses sensibilitzats per la seguretat informàtica que vulguin que els seus treballadors coneguin els riscos derivats de treballar a la xarxa i sàpiguen com afrontar-los.
 • Professionals i estudiants interessats a conèixer els riscos i amenaces derivats de treballar a internet i utilitzar les eines adequades per garantir entorns de treball segurs.