Data Science i Big Data

En aquesta àrea d’expertesa s’inclouen els mètodes i les tècniques estadístiques per analitzar i processar dades, així com la integració de tecnologies necessàries per tal de poder donar resposta a problemes relacionats amb el tractament de grans volums de dades i amb la seva interoperabilitat.

L’inLab és especialista en :

  • Anàlisi i tractament de dades complexes: Mineria de dades,Tècniques avançades d’anàlisi de dades i de la informació, Fusió de dades.
  • Arquitectures Big data (tecnologies Open Source)
  • Quadres de comandament
  • Data warehouse
  • Mètodes estadístics per a la mesura d’intangibles (satisfacció, imatge, etc.)

Dins del marc de l’inLab FIB s’han desenvolupat un conjunt de projectes orientats a l’anàlisi i tractament de dades complexes (p.ex. fusió, filtratge, compleció de dades) o a les tecnologies de Big Data, fruit dels quals diferents entitats i organismes han pogut desenvolupar eines i procediments que han millorat sensiblement la seva operativa, generant informació de valor per a les organitzacions.  

Últims articles relacionats amb l'àrea

Distribució desl estudiants de la FIB per especialitats

L'objectiu principal de la visualització de dades és comunicar informació o idees complexes de forma clara, precisa i eficient, de forma que ajudi als usuaris a analitzar i raonar sobre dades i evidències.

Read more

El passat novembre en Jordi Renyè i en Daniel Sánchez van assistir a les conferències tècniques i grups de treball de RedIris 2016.

Read more

Big Data

Des de la creació d'Internet i cada vegada més, s'ha comptat amb dades generades per infinitat d'aplicacions que tenim al nostre abast esperant a ser usades. Fins fa pocs anys, tenir i consumir tot aquest ingent material es podia tornar una tasca pràcticament impossible o inviable tant econòmica com tecnològicament.

Read more

Projectes relacionats amb l'àrea

Segueix-nos a

Els nostres articles del bloc d'inLab FIB

         
         

inLab FIB incorpora esCert

Icona ESCERT

First LogoCSIRT Logo

inLab és membre de

CIT UPC