Xarxa d’Excel·lència BONE

Període:
gener, 2008 –
febrer, 2011
Entitat finançadora:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
URL:
Xarxa d’Excel·lència BONE

Descripció

BONE és una Xarxa d’Excel·lència del VII Programa Marc que aplega Universitats i Centres de Recerca d’empreses de telecomunicacions a Europa. Pretén integrar i difondre la recerca en xarxes i comunicacions òptiques que es realitzen a Europa, així com demostrar els avantatges de l’ús de les tecnologies òptiques respecte a les electròniques en les xarxes de comunicació.

La participació de l’inLab a aquesta xarxa estava centrada en la posada en marxa d’un entorn col·laboratiu que permetés facilitar la col·laboració entre els socis del projecte i ampliar la difusió del projecte. També es va coliderar el WP3 – Electronic Communication Tools.

Els partners de BONE són els heretats dels projectes e-Photon/ONe i e-Photon/ONE+ amb algunes noves incorporacions i es poden trobar les universitats més importants en tecnologia en representació de quasi bé tots els països europeus, així com les àrees de recerca d’empreses importants com ara Telefònica I+D. Es va demanar fer una remodelació del sistema d’informació web i de la Intranet dels projectes anteriors per tal de que es donés més importància a les col·laboracions entre partners i que permetés la creació de centres virtuals de treball. Per tal d’oferir tot el que el projecte requeria es va decidir adaptar una plataforma web de treball col·laboratiu existent (la plataforma ECAT).