Web i Intranet del Projecte Integrat NOBEL i NOBEL2

Període:

febrer, 2004 –
desembre, 2005

Entitat finançadora:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

Web i Intranet del Projecte Integrat NOBEL i NOBEL2

Descripció

Nobel és un Projecte finançat per la Comunitat Europea dins del sisè programa marc enfocat en l’objectiu estratègic Broadband for All, Banda Ampla per Tothom.

La UPC és un dels socis del projecte, a través de grups d’investigació sobre tecnologies òptiques dels departaments d’Arquitectura de Computadors i Teoria de la Senyal. L’objectiu del treball dut a terme per l’inLab dins Nobel és dissenyar, desenvolupar, posar en marxa i mantenir la web i la Intranet del programa. També  es va demanar una eina independent per fer el reporting, és a dir, per  diseñar e integrar fácilment informes dins les aplicaciones.

El projecte Nobel es va iniciar el febrer de 2004 i fins al febrer de 2008. S’ha articulat en dues fases: Nobel i Nobel 2. En ambdues fases el projecte ha intentat portar a terme l’anàlisi, estudis de viabilitat, activitats experimentals en arquitectures innovadores i solucions tecnològiques per donar suport de les xarxes òptiques.

El consorci de Nobel comprèn un llarg nombre d’indústries de telecomunicacions, operadors de xarxa i instituts de recerca de tot Europa. Podríem destacar empreses com Telecom, Alcatel, Ericsson, Siemens i Telefònica, i universitats com la UCL de Londres, la Tecnològica de Budapest o la Politècnica de Catalunya.