Web i Intranet de la Xarxa d’Excel·lència e-Photon One i e-Photon One+

Període:

febrer, 2004 –
febrer, 2008

Entitat finançadora:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Web i Intranet de la Xarxa d’Excel·lència e-Photon One i e-Photon One+

Descripció

e-Photon/ONe és una xarxa d’excel·lència (NoE, Network of Excellence) finançada per la Comunitat Europea dins del sisè programa Marc enfocada en l’objectiu estratègic Broadband for All. Els participants de la xarxa d’excel·lència són equips de recerca destacats que representen a un gran número de països de tot Europa, incloent també una participació important d’operadors de telecomunicacions.

La UPC és un dels socis de la xarxa, aportant el coneixement i l’experiència de grups d’investigació sobre tecnologies òptiques dels departaments d’Arquitectura de Computadors i Teoria de la Senyal. L’objectiu del treball dut a terme per l’inLab era dissenyar, desenvolupar, posar en marxa i mantenir la Intranet i la web de la xarxa d’excel·lència.

e-Photon/ONe pretén integrar i focalitzar la recerca realitzada a les universitats, indústries de telecomunicacions i operadors en les xarxes de comunicacions òptiques. El camp d’expertesa va des de les tecnologies òptiques als dispositius de xarxes, de les arquitectures en xarxa i protocols als nous serveis sorgits de les tecnologies fotòniques. L’objectiu tecnològic bàsic d’e-Photon/ONe és el de promoure la introducció de les tecnologies òptiques en les xarxes de comunicacions, més enllà de la transmissió punt a punt, i mostrar els avantatges que ofereixen aquestes respecte les tecnologies electròniques.