Suport al Centre de Vida Independent

Període:

febrer, 2013 –
setembre, 2015

Client:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Tecnologies:

Suport al Centre de Vida Independent

Descripció

El Centre de Vida Independent s’adreça a donar servei a persones grans amb dependència i/o a persones que presenten alguna discapacitat, utilitzant productes de suport i tecnologia, per millorar la qualitat de vida donant més autonomia i seguretat a la llar.

L’objectiu d’aquest projecte és donar suport i assessorament en temes de recerca en tecnologies assistencials dirigides a persones amb dependència.