Simulació del flux d’una allau de neu

Període:

gener, 2009 –
desembre, 2012

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

Simulació del flux d’una allau de neu

Descripció

L’objectiu que persegueix aquest projecte és entendre millor la dinàmica de les allaus de neu per poder saber, en cas de produir-se, la direcció que prendrà. Aquesta informació ens permet conèixer en cas d’accident, on poden trobar-se persones atrapades.

Per tal d’estudiar aquest fenomen s’ha creat una eina que permet simular com serà el flux d’una allau. Aquest model es va modificant a criteri dels experts, que participen en les diferents fases de validació i verificació del projecte.

Durant les fases de validació els experts comproven la diferència entre els resultats del model simulat i els registres d’allaus reals mitjançant la realització de tests de Túring.

Aquest és un projecte transdisciplinar que compta amb la col·laboració de:

  • L’Institut Geogràfic de Catalunya
  • La Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona
  • L’àrea de predicció d’allaus del Consell de la Vall d’Aran

Per a la validació de qualsevol model de simulació cal informació del sistema real. En el cas de les allaus de neu la informació disponible és molt escassa o pràcticament nul·la quan es tracta de dades experimentals que intenten detallar l’interior del flux. Per això es va iniciar una campanya de recollida de dades (2011 – 2012) gràcies a la col·laboració del Consell de la Vall d’Aran.

L’objectiu de la campanya és el de recollir el màxim de dades de l’allau mitjançant:

  • Sismògraf (Geologia UB)
  • Equip de filmació en alta definició
  • Sensors per enregistrar els moviments del flux de l’allau (inLab)

Aquesta informació permetrà iniciar una segona fase de validació del model, analitzant la dinàmica interna de l’allau i continuar amb el desenvolupament del model.