Percepció intel·ligent pels vehicles autònoms i connectats – InPercept

Període:
febrer, 2022 –
desembre, 2023
Client:
Responsable:
Equip participant inLab FIB:
Experteses:
Tecnologies:
Percepció intel·ligent pels vehicles autònoms i connectats – InPercept

Descripció

El principal interès del sistema és evitar la congestió de trànsit, ja sigui per la pura eficiència de la circulació, per motius mediambientals o per evitar sorolls a zones residencials.

En aquest context, l’ús de matrius de mobilitat i escenaris de simulació és essencial per poder estimar el trànsit a cada zona (amb anterioritat) i prendre decisions per modular la demanda (peatges dinàmics, carrils reversibles, etc.).

Per dur a terme els escenaris de simulació es fa servir el model disponible de la Regió Metropolitana de Barcelona, propietat d’ATM (Autoritat del Transport Metropolità) que satisfà les necessitats d’extensió i ofereix múltiples possibilitats de definició de mesures de pricing dirigides a la reducció de congestió o de les emissions. Aquest és un model realista amb la disponibilitat de recursos existents i és macroscòpic, sobre la plataforma comercial VISUM.

Aquest projecte s’ha pogut fer gràcies a una subvenció rebuda per part de Nommon del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), en la modalitat de Programa Tecnològic d’Automoció Sostenible.