NECADA

Període:

gener, 2015 –
novembre, 2017

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Participants:

  • Antoni Fonseca i Casas

Experteses:

Tecnologies:

URL:

NECADA

Descripció

NECADA és una infraestructura híbrida que dona suport a l’execució d’un model de simulació al núvol. NECADA té cura de les directives ambientals i les normes internacionals en el procés de disseny (CEN TC 350), optimitzant el comportament d’edificis o ciutats. Per arribar a la millor solució el sistema introdueix al model les variables ambientals, socials i econòmiques.

A partir de la forma i el disseny de l’edifici, que es modela en tres dimensions (format BIM Building Information Modeling), el sistema proposa diferents solucions constructives en funció dels materials que es poden utilitzar, l’orientació de l’edifici i la climatologia del lloc . El programari té en compte el preu dels materials, el transport, el muntatge i el desmuntatge, de manera que l’empresa constructora pot calcular el cost integral de l’edifici. L’eina pot optimitzar tot el cicle de vida d’un edifici o d’una àrea urbana, cuidant el confort per aconseguir un disseny d’edificis NZEB (nearly Zero Energy Building)

El model que governa el motor de simulació es defineix utilitzant Specification and Description Language (SDL), un llenguatge formal de la mateixa família que UML, amb grans capacitats gràfiques, expressivitat i facilitat de combinació amb altres llenguatges d’enginyeria. SDLPS, el nostre programari que entén SDL, realitza una simulació automàtica de la representació gràfica del model. No es necessita una aplicació, simplificant la verificació, la modificació i l’expansió del model.

Articles i presentacions