Eina de reporting per als Projectes Integrats NOBEL i NOBEL2

Període:

novembre, 2005 –
abril, 2006

Client:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

Eina de reporting per als Projectes Integrats NOBEL i NOBEL2

Descripció

L’objectiu del treball dut a terme per l’ inLab és dissenyar, desenvolupar i posar en marxa una eina col·laborativa per desenvolupar els informes periòdics tècnics i financers dels projectes integrats NOBEL i NOBEL2 que integren més de 30 socis de diferents països europeus i el coordinador dels quals és TILAB.

El coordinador del projecte pot establir els informes que s’han de realitzar, de forma que els socis puguin incorporar la seva informació a l’informe (reunions a les que s’ha assistit, activitats realitzades, persones invertides per mes, costos del període, etc.). L’eina incorpora sistemes de validació per part dels líders dels paquets de treball i pel propi coordinador.