L’art, la informàtica i la intel·ligència artificial s’alien aquest Sant Jordi a la UPC per crear i regalar roses úniques i digitals

imagen_2

Inici » Actualitat »

L’art, la informàtica i la intel·ligència artificial s’alien aquest Sant Jordi a la UPC per crear i regalar roses úniques i digitals

La intel·ligència artificial (IA) i la informàtica aplicades a l’art permeten generar una imatge amb models generatius de deep learning. Amb aquesta tecnologia, la UPC ofereix, aquest Sant Jordi 2022, la possibilitat de triar una rosa, o generar-ne una de pròpia, basada en l’estil de més de 180 artistes, des d’Albert Ràfols Casamada fins a Zada Hadid, passant  per Frida Kahlo, Vincent Van Gogh, Joan Brossa o Lola Anglada. La iniciativa, anomenada ‘Roses UPC’ permet, a més d’escollir l’estil artístic per autors, aplicar uns trets distintius a partir de qualsevol tipus de concepte o descriptor que es vulgui introduir.

El 21 d’abril, i amb motiu de la Diada de Sant Jordi, la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) ofereix, amb la iniciativa ‘Roses UPC’,  la possibilitat de crear, compartir i enviar la imatge d’una rosa única i artística, formada a partir de models generatius de deep learning (aprenentatge profund), basats en xarxes neuronals i que són capaços de produir una imatge a partir d’un text. 

Cada model únic s’inicia a partir de la imatge d’una rosa inicial, la qual es va modificant a partir d’un algorisme que utilitza la computació intensiva i d’una sèrie de càlculs complexos que es produeixen a gran velocitat per crear una nova rosa. Segons l’estil de l’artista escollit, la rosa final es genera a partir de termes o conceptes que es poden introduir en la descripció per acabar de personalitzar-la. 

Un cop generada, la rosa final s’envia com arxiu adjunt al correu electrònic de la persona que la crea, juntament amb un enllaç per enviar-la, compartir-la i escriure la dedicatòria a la persona destinatària. També permet visualitzar, en un vídeo breu, com l’algorisme ha reinterpretat la rosa inicial.  

Cada rosa creada passa a formar part de la galeria Roses UPC 2022,les quals es poden compartir via enllaç, WhatsApp o Twitter, així com descarregar i distribuir lliurement, sense fer-ne un ús comercial, sota la llicència Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0. 

Computació intensiva i xarxes neuronals

Construir imatges amb aquesta tecnologia requereix d’una computació intensiva i l’ús d’unitats de procés gràfic (GPU, per les sigles en anglès de Graphics Processing Unit) que són les encarregades de realitzar càlculs complexos a molta velocitat. Aquests recursos són costosos i, per tant, la capacitat de generar roses està limitada a la demanda que hi hagi en cada moment. 

Internament, es fan servir dos models de xarxes neuronals: un d’ells és capaç de  generar les imatges, mentre que l’altre jutja fins a quin punt una imatge coincideix amb l’estil artístic i els termes introduïts al formulari de l’aplicació. Aquesta interacció guia el generador per produir imatges més precises. 

Un exemple dalinià

Si es vol generar, per exemple, una rosa daliniana, es pot seleccionar rosa de l’estil d’en Salvador Dalí i afegir a la descripció els termes ‘surrealisme’ i ‘bonic’. Com a resultat s’obtindrà una rosa digital daliniana, però amb uns trets personalitzats. 

El sistema té, per una banda, un text que descriu la imatge com a ‘una rosa vermella’  i, per l’altra, un text que indica a què volem que s’assembli, en aquest cas a l’estil artístic de Salvador Dalí i que tingui uns trets distintius inspirats en els termes ‘surrealisme bonic’ introduïts en la descripció.

A la primera iteració, el model generatiu de deep learning atorgarà les següents probabilitats a la descripció de la imatge:

Una rosa vermella’: 100 %
‘Surrealisme bonic per Salvador Dalí’: 0,5 %

L’algorisme anirà modificant la imatge de tal manera que les probabilitats que la imatge obtinguda es correspongui amb les dues frases siguin les màximes possibles. Per exemple, i després d’unes quantes iteracions (repeticions en els processos de computació intensiva), les probabilitats podrien estar repartides de la manera següent:

  • ‘Una rosa vermella’: 95 %
  • ‘Surrealisme bonic per Salvador Dalí’: 12 %

A les imatges superiors es pot veure l’evolució de la rosa daliniana, que també es pot visualitzar en aquest vídeo sobre el procés de generació (enllaç al vídeo). 

Origen de les ‘Roses UPC’

Les ‘Roses UPC’ s’han generat a partir del treball de Katherine Crowson (https://github.com/crowsonkb) i de l’autor original del mètode VQGAN+CLIP (https://twitter.com/advadnoun). 

La iniciativa, impulsada pel programa cultural UPCArts, ha estat desenvolupada per l’InLab FIB, amb el suport del Servei de Comunicació de la UPC.  

L’inLab FIB és el laboratori d’innovació i recerca de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) de la UPC. Està especialitzat en el desenvolupament de projectes R+D+i multidisciplinars a l’àmbit de les tecnologies de la informació, tant per a entitats públiques com privades. 

UPCArts és un programa d’activitats culturals per a tota la comunitat UPC que estableix ponts i aliances entre les ciències i la tecnologia amb l’art i la cultura. #RosaUPC22 ajuda a apropar la mirada artística i la tecnològica.

Estudis relacionats amb la informàtica i la intel·ligència artificial

La UPC ofereix alguns estudis de grau en àmbits diversos de la tecnologia que fan possible un projecte com ‘Roses UPC’, com són el grau en Enginyeria Informàtica; el grau en Intel·ligència Artificial i el grau en Ciència i Enginyeria de Dades.