Grup de Modelització i Simulació Discreta de Sistemes Biològics (MOSIMBIO)

logomosimbio

WEB:

Grup de Modelització i Simulació Discreta de Sistemes Biològics (MOSIMBIO)

Projectes com a Col·laborador