esCert

esCert

WEB:

esCert

Projectes com a Col·laborador

Realització de l’assessorament, suport tècnic i control de qualitat sobre l’arquitectura de seguretat lògica de la plataforma desenvolupada per l’empresa SPEC
Xarxa social dedicada a connectar persones afins d’un mateix interès i hobbies