Centre de Cooperació pel Desenvolupament (CCD)

Centre de Cooperació pel Desenvolupament

WEB:

Centre de Cooperació pel Desenvolupament (CCD)

Projectes com a Col·laborador

Difondre l’eina col·laborativa OpenStreetMap (OSM) com a mitjà per a fer visibles les comunitats rurals de Bolívia

Projectes com a Entitat Finançadora

Generar una aplicació web per analitzar alternatives i definir una metodologia de treball que permeti establir un marc comú per als diferents especialistes.