Integració de models evolutius en un motor de simulació de programació d’esdeveniments

Tesi

Estudiant:
Pau Fonseca
Director:
Data de defensa:
04/01/2007
Departament:
Universitat Politècnica de Catalunya