Integració de models evolutius en un motor de simulació de programació d’esdeveniments

Estudiant

Pau Fonseca

Director

Departament

Universitat Politècnica de Catalunya

Data de defensa

04/01/2007