Network Forensics Expert

curs_network_forensics

La detecció, preservació i investigació de proves o evidències electròniques que poden usar-se per defensar l’empresa davant la possible responsabilitat penal es coneix com computer forensics. Aquesta disciplina es divideix fonamentalment en diversos processos, que poden desenvolupar-se bé independentment, o bé de forma consecutiva, segons les necessitats de l’empresa.

En el cas que l’alumne no tingui coneixements de seguretat informática es recomana que abans de cursar aquest curs es realitzi el curs d’introducció a la Seguretat Informàtica.

Font imatge: modificació de “Hard Disc Crash” de Barney Livingstone

 

Network Forensics Expert

Contingut

 1. L’àmbit de l’anàlisi forense: Tipus i metodologies
 2. Recuperació de dades:
  • Introducció
  • NTFS
  • EXT
  • LAB 2.1: Ressuscitant fitxers
 3. Anàlisi de dispositius
  • Anàlisi en viu
  • Anàlisi post-mortem
  • LAB 3.1: Anàlisi amb Autopsy
 4. Anàlisi de Binaris
  • Anàlisi d’entorn
  • Anàlisi de codi
  • LAB 4.1: Codi maliciós

Beneficis pel participant

 • Desenvolupar la capacitat per comprendre i poder executar anàlisis forenses de sistemes, dispositius i xarxes.
 • Obtenir la reconeguda Acreditació en Network Security Manager expedit per l’inLab FIB un cop complerts la resta de requisits.
 • Conèixer els diferents tipus i metodologies d’anàlisi forense per a una pràctica eficaç amb resultats òptims.
 • Adquirir uns coneixements teoricopràctics altament valorats pel mercat i els departaments de TIC de tot tipus d’organitzacions públiques i privades.

A qui va dirigit

 • Responsables i tècnics de seguretat informàtica dels departaments TIC de les organitzacions que vulguin estar al dia en el camp de l’auditoria forense de sistemes, dispositius i xarxes.
 • Estudiants d’Informàtica o Telecomunicacions que vulguin orientar la seva carrera professional en l’àrea de la seguretat informàtica.
 • Qualsevol professional que, complint els requisits de coneixements mínims, estigui interessat a ampliar el seu coneixement teòric i pràctic en un tema de creixent importància com és la Cyberseguretat.