Projectes de la UPC per ajudar a combatre la COVID19

Dimarts 19 Maig 2020

Avui dia són moltes les persones i institucions que estan ajudant a lluitar contra l'epidèmia de la COVID-19. Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, s'està col·laborant amb els investigadors, altres institucions i empreses per portar a terme solucions per a tothom. En concret, la UPC està involucrada i ha impulsat 20 projectes que han sigut gestionats a través del Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD). La universitat vol donar resposta al repte global per lluitar contra la COVID-19, tant des de l'àmbit de la cooperació internacional, per ajudar a la gent que viu en països menys afavorits, com des de l'àmbit de la realització de projectes d'innovació i transferència de tecnologia amb la finalitat de generar un impacte positiu en aquelles necessitats socials que han derivat de la pandèmia, sobretot en els col·lectius més vulnerables.

D'entre els projectes que es plantegen, alguns són projectes per crear eines que facilitin l'accés a l'educació, eines de suport a la presa de decisions, altres projectes cerquen poder produir respiradors pulmonars de baix cost, tecnologies per a l'anàlisi de necessitats actuals, etc. Es poden consultar els resums de tots els projectes al següent enllaç.

Un dels projectes que s'està portant des de l'inLab FIB és el SDL-PAND (Pandemic simulation to test the effectiveness of containment strategies through Cellular Automata and Intelligent Agents using formal languages) juntament amb el Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC.

El projecte tracta de fer un prototip funcional que permet avaluar alternatives de contenció de la pandèmia, basat en una conceptualització gràfica dels models, que presenten les hipòtesis de modelatge. El sistema s'expandirà per nodrir-se de dues fonts fonamentals que són les dades de l'evolució de la pandèmia, que mostren dades passades i, dades de sensors com de telèfons mòbils que mostren una visió de la situació en el present, els quals permetran definir models de previsió de la propagació de la pandèmia a partir de comportaments dels ciutadans. Així mateix el model es podrà expandir per a incloure-hi models de gestió de trànsit, d'evacuació, etc.

L'objectiu del projecte és tant generar una aplicació web per analitzar alternatives, com definir una metodologia de treball que permeti establir un marc comú per als diferents especialistes que han de col·laborar en la definició de models complexos, entendre les hipòtesis dels models i, a partir d'aquests, entendre la causalitat que se'n deriva. La validació de la proposta i de l’eina resultant anirà a càrrec de l’Institut Català d’Oncologia i d’un equip de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Podeu veure més detalls del projecte en qüestió en aquest enllaç.

 

 

Segueix-nos a

Els nostres articles del bloc d'inLab FIB

         
         

inLab FIB incorpora esCert

Icona ESCERT

First LogoCSIRT Logo

inLab és membre de

CIT UPC

inLab és centre TECNIO

ACCIO