Runners

logo-article-runners

Inici » Actualitat »

Runners
Autors:

Gitlab CI/CD és una eina de DevOps integrada en Gitlab per poder fer integració contínua, entrega contínua i desplegament continu. Per poder utilitzar aquesta eina s’han d’utilitzar els Gitlab Runners, que són aplicacions que s’encarreguen d’executar les feines de les pipelines de Gitlab CI/CD.

Tot i que els servidors de Gitlab poden tenir Runners compartits que pot utilitzar qualsevol usuari, ens pot interessar tenir un o més Runners en la nostra pròpia màquina. En aquest article us explicarem com ho podeu fer de forma ràpida i senzilla.

Instal·lació utilitzant contenidors Docker 

Existeixen múltiples maneres d’instal·lar un Runner en una màquina, però la forma més flexible i la que explicarem en aquest article és utilitzant contenidors Docker.

Els requisits per poder instal·lar i utilitzar un Runner amb Docker són els següents:

  • Tenir una màquina amb Docker instal·lat i entendre el seu funcionament bàsic
  • Tenir un token de registre de Runners en un grup o projecte de Gitlab

Per obtenir el token de registre únicament cal anar al grup o projecte on vulguem registrar el Runner i accedir a “Settings -> CI/CD -> Runners”. És important que mantingueu el token en secret, ja que utilitzant aquest token qualsevol persona pot registrar un Runner en el vostre projecte i potencialment obtenir accés als arxius. En cas que es filtri, premeu el botó “Reset registration token” per obtenir-ne un de nou.

                                                           

Un cop obtingut el token de registre cal crear el contenidor que s’encarregarà d’executar els Runners. Per fer-ho cal executar les següents comandes amb permisos d’administrador:

docker volume create gitlab-runner-config
docker run -d --name gitlab-runner --restart always \
    -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
    -v gitlab-runner-config:/etc/gitlab-runner \
    gitlab/gitlab-runner:latest

                                                                                                           

El següent pas és registrar un Runner perquè executi les nostres pipelines. Això es pot fer executant la següent comanda i subministrar les dades que demana:

docker run --rm -it -v gitlab-runner-config:/etc/gitlab-runner 
gitlab/gitlab-runner:latest register 

                                                                                              

Ja per acabar, cal anar a Settings, CI/CD, Runners i mirar si el Runner apareix en la secció “Available specific runners”.

                                                                     

Si apareix és que tot ha anat bé i ja el podem utilitzar per executar les nostres pipelines. En el cas que faci falta tenir més Runners només cal repetir la comanda utilitzada per registrarne un de nou.