Retrospectives

retrospectiva

Inici » Actualitat »

Retrospectives
Autors:

A l’inLab seguim impulsant l’ús de les Metodologies Àgils en la gestió i desenvolupament de projectes, tal com comenta l’Albert en el seu blog de Codi Reviews. Una altra litúrgia que apliquem són les retrospectives.

A l’inLab seguim impulsant l’ús de les Metodologies Àgils en la gestió i desenvolupament de projectes, tal com comenta l’Albert en el seu postCode Review. Una altra litúrgia que apliquem són les retrospectives.

 

Que és una retrospectiva?

Una retrospectiva o retro és un tipus de reunió per millorar les dinàmiques d’un equip de treball en temes com les relacions humanes, mètodes de treball i qüestions tècniques.

La idea és que les retrospectives es facin de forma regular: cada 15 dies, cada mes o com fem a l’inLab que és al final de cada iteració.

Quin són els beneficis d’una retrospectiva?

El benefici més important és parar i pensar una estona per revisar com funciona el nostre equip de treball. Com a resultat d’aquesta acció farem que augmenti la confiança i la motivació de l’equip i millori la comunicació i la creativitat.

Per un altre costat, donat que les Metodologies Àgils es basen amb iteracions, les millores detectades es poden aplicar a la nova iteració i així aconseguir millorar l’obtenció de resultats i la qualitat del producte.

Estructura de les retrospectives

Les retrospectives a l’inLab tenen una durada d’entre 1 i 2 hores i s’estructuren de la següent forma:

 1. Introducció: Inicialment és importat preparar l’escenari amb l’objectiu que les persones es relaxin i estiguin més receptives.
 2. Retrospectives anteriors: A l’inici de cada retrospectiva revisar l’anterior retrospectiva i verificar si les accions identificades s’han portat terme o no. En cas afirmatiu, validar si aquestes accions han donat el resultat esperat o no.
 3. Reflexió inicial i individual: Els primers 10 min de la retrospectiva, es fa un treball individual i cada persona de l’equip pensa com contestar les següents preguntes:
  • emoticona encertsQue hauríem de continuar fent? (encerts): Coses bones que han agradat i que volem seguir fent. És el moment de pensar en el que perdríem de no fer una pràctica en particular.
  • emoticona errorsQue hauríem de deixar de fer? (errors): Coses que estem fent i veiem que no són útils o no aporten valor.
  • emoticona pensarQue podem començar a fer per millorar el procés? (recomanacions de millora contínua): Suggerir coses noves a fer.

Les contestes de les preguntes s’apunten a targetes tipus Post-it que serveixen per després posar-ho en comú.

formulari de reunió retrospectiva

 1. Posada en comú: Cada membre de l’equip explica les seves targetes i les col·loca a la columna que ell cregui oportuna. Durant aquesta etapa s’intenta no interrompre a la persona que està exposant amb l’objectiu de respectar el torn de cada membre.
 2. Agrupació i priorització: L’Scrum Màster o facilitador de la retrospectiva amb l’ajuda de tot l’equip classifiquen les targetes per temàtiques i les ordenen per ordre de priorització.
 3. Pla d’acció: Tot l’equip busca accions concretes a realitzar per cada cosa identificada com a nova o coses que es volen deixar de fer. Per cada una d’aquestes accions identificades, es recomana assignar un responsable de l’equip perquè dugui a terme l’acció.

retrospectiva

Tècniques

Algunes tècniques que es poden aplicar amb l’objectiu de millorar les retrospectives són:

 • Regles d’etiqueta: és un truc útil a fer quan volem fer una retrospectiva amb molta gent o amb persones que és el primer cop o no hi ha un nivell de confiança suficient, etc. La idea és identificar unes normes o regles a aplicar durant la retrospectiva. Aquestes regles s’expliquen al principi de la retrospectiva i farà que hi hagi un millor ambient i faciliten que la retrospectiva vagi millor.

regles d'etiqueta

 • Niko-niko: és una tècnica que el seu objectiu és conèixer la motivació de l’equip d’una forma molt ràpida i senzilla. Consisteix en el fet que cada un dels membres de l’equip indiqui en un post-it si està motivat/da (J), desmotivat/da (L) o ni una cosa ni l’altra (K). Això després ho posem en comú i veiem com està l’equip.

tècnica niko-niko

 • Retrospectiva de la retrospectiva: és útil al final d’una retrospectiva fer una retrospectiva de la retrospectiva que s’acaba de fer amb l’objectiu que la següent retrospectiva sigui millor.

Més informació

Alguna de la informació que penso és útil per aprendre com fer una bona retrospectiva és: