Projecte Origine

projecte_origine

Inici » Actualitat »

Projecte Origine
Autors:

L’Associació d’Universitaris per a la Cooperació (AUCOOP) és una associació formada per membres de la comunitat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i de la comunitat UPC Alumni. L’objectiu d’AUCOOP és cooperar pel desenvolupament de l’àmbit tecnològic. Un dels projectes en què s’està participant en l’actualitat s’anomena Origine i el planteja l’organització no governamental Open Arms.

L’Associació d’Universitaris per a la Cooperació (AUCOOP) és una associació formada per membres de la comunitat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i de la comunitat UPC Alumni. L’objectiu d’AUCOOP és cooperar pel desenvolupament de l’àmbit tecnològic. Un dels projectes en què s’està participant en l’actualitat s’anomena Origine i el planteja l’organització no governamental Open Arms.

El projecte Origine lluita en la defensa del dret a migrar. Aquesta lluita persegueix que la decisió de migrar es prengui en llibertat, així com que existeixin alternatives reals a les rutes de migració actuals, on es vulneren sistemàticament els drets d’aquelles persones que les emprenen i que no donen cap mena de protecció ni garantia. 

Origine es desenvolupa en la seva fase pilot a l’Àfrica de l’Oest, concretament al Senegal, punt de partida d’una gran ruta migratòria. Allà, treballen conjuntament formadors, associacions i escoles com DuniaKato o DIADEM, Centre Keur Mame Fatim Konte.

Hi ha tres eixos principals que són:

  • La informació
  • La formació
  • La promoció d’oportunitats laborals de qualitat.


 

El món de les TIC juga un paper important en els tres eixos i és aquí on AUCOOP troba la seva cabuda en el projecte Origine. En aquesta ocasió s’ha reunit un equip format per 2 enginyers en telecomunicacions, 3 estudiants d’enginyeria informàtica i membres de l’inLab FIB i encapçalat per un estudiant de doctorat en enginyeria de telecomunicacions.

Com han estat els reptes tècnics que s’han afrontat?

Sense dubte, l’eix de formació ens ha aportat bons reptes tècnics. Aquest eix promou la creació de Centres de Coneixement Comunitari, llocs on la gent de la zona podria potenciar els seus coneixements, ampliar-los i emprendre iniciatives a manera d’incubadora de projectes. Tots dos centres de formació involucrats en aquesta fase pilot coincidien en la importància de reduir la bretxa digital. Així doncs, les aules, d’entre 15 i 20 estudiants cada una, es van equipar amb l’objectiu de ser aptes per a cursos de formació amb un alt component tecnològic.
 

De quin material es tracta?

El material de cada aula consisteix en 20 portàtils, un encaminador, un punt d’accés sense fils, un switch i un servidor de baixes prestacions.

 

Quin programari hi ha a les aules?

El programari que té més presència a les aules és el sistema operatiu que porten tots i cadascun dels portàtils. Aquest es tracta d’una distribució Linux, basada en Ubuntu i desenvolupada per l’associació Labdoo. Pensada per a un ús principalment formatiu, treu el màxim partit als recursos del dispositiu. A més a més incorpora una gran quantitat d’informació en format de cursos permetent a l’usuari aprofundir en l’ús d’aplicacions com el full de càlcul. Aquesta distribució també està pensada perquè l’ordinador pugui integrar-se a una aula juntament amb altres dispositius facilitant la gestió d’usuaris i el manteniment.

El programari de què disposa el servidor fa una ampliació de les fonts d’informació que es troben als portàtils. També ofereix als formadors del centre la capacitat de crear els seus cursos i personalitzar-los. Aquest programari consisteix en una integració, desenvolupada per membres d’AUCOOP, en la que es poden combinar plataformes molt potents com Moodle juntament amb Wikipedia Ofline i Khan Academy. S’ha desplegat en una bona part dels projectes realitzats en escoles i es troba en millora constant. L’afegit més recent, fruit de l’estada al centre de DuniaKato, consisteix en un portal captiu que permet fer un seguiment del nombre d’usuaris que han usat la xarxa. Totes aquestes eines i la comunitat que les desenvolupa és accessible al mateix repositori de l’associació a Github.

 

Com valorem l’experiència?

De les valoracions fetes pels membres de l’equip es pot apreciar una tònica molt positiva. En esencia, es valora el projecte com una experiència enriquidora tant en la part tècnica com en la part humana i que empeny a lluitar perquè el projecte pugui tenir l’impacte previst tant en la comunitat local com en els projectes futurs d’AUCOOP.

Tant de bo en un futur no molt llunyà, iniciatives com aquesta no s’hagin de servir de la campanya del 0,7% i que siguin les mateixes activitats plantejades en els plans d’estudis que, assolint els objectius de formació, cooperin pel desenvolupament. Per últim, donar un agraïment especial a tota aquella gent que treballa o col·labora amb el Centre de Cooperació pel Desenvolupament de la UPC (CCD), ja que han estat un element fonamental per a la realització del projecte.
 

Si vols saber més sobre la iniciativa, visita:
Open Arms: https://www.openarms.es/es/misiones/africa

Altres entitats col·laboradores: 
Tecnologia per a tothom: https://txt.upc.edu/