Equipaments

Servidors

Actualment, la Facultat disposa de 43 servidors, dels quals 31 són virtuals, amb una capacitat d’espai de disc de 34 Terabytes (7,3 Terabytes d’espai de disc ocupat). Aquests servidors funcionen amb diferents sistemes operatius com ara Linux, Solaris, Windows 2003 i Windows 2008. La majoria d’aquests recursos es troben ubicats a la sala de màquines o Centre de Procés de Dades (CPD) de l'inLab FIB a l’edifici B6, amb un entorn de seguretat que controla la temperatura i la humitat de l’ambient. Aquesta sala també disposa de controls d’accés físic i contramesures en front de talls de corrent elèctric.

Estem configurant nous servidors al Cloud Privat de la UPC.

Infraestructura de xarxa

La xarxa de comunicacions permet, mitjançant tecnologia Gigabit Ethernet, la comunicació amb la troncal de la UPC. A través d’aquesta s’accedeix a RedIRIS, la xarxa acadèmica espanyola, i a Internet.
Està formada per 1.141 punts de xarxa configurables a 10/100/1000 Mbps, 23 equips de comunicacions entre commutadors i encaminadors, i 19 equips de xarxa sense fils 802.11 a/b/g connectats a la xarxa EDUROAM.
La xarxa de la Facultat està distribuïda a quatre edificis (B6 , A5, C6 i B5). Hi ha enllaços dobles de fibra òptica a Gigabit Ethernet que connecten amb el nucli de la xarxa, de manera que es reparteix el trànsit i es disposa de connexions tolerants a la fallada d'una de les fibres.

Més informació sobre la xarxa de la FIB

Infraestructura de seguretat

Disposem d’un entorn de seguretat basat en clústers de tallafocs en alta disponibilitat (cadascun format per dos equips) que protegeixen els diferents entorns o subxarxes (aules, laboratoris, servidors i la xarxa interna d’administració de la FIB).

Laboratoris d'Informàtica

La Facultat disposa de vint-i-un laboratoris d'informàtica distribuïts en tres edificis (A5, C6 i B5), tres dels quals són per un entorn especial de Sistemes Operatius (SO) i dos de treball en grup al C6 i a l’A5. En total hi ha 372 PC i 5 Sunrays.

Més informació sobre els laboratoris d'informàtica de la FIB

Segueix-nos a

Els nostres articles del bloc d'inLab FIB

         
         

inLab FIB incorpora esCert

Icona ESCERT

inLab és membre de