TurnItOn – Teletreball

Encès remot d'equips

Per aquelles persones que vulguin connectar-se manera remota al seu ordinador per fer teletreball o per tenir el seu entorn habitual en una reunió, TurnItOn ofereix la possibilitat de fer teletreball encenent el teu ordinador de forma remota.

Disminució Consum Energètic

Aquests aspectes fan que TurnItOn sigui una eina ideal per qualsevol companyia amb un gran nombre d’ordinadors que estan llargs períodes de temps encesos, sense ús, provocant alts consums energètics.

PCs apagats durant la nit

Una de les funcionalitats de TurnItOn és l’apagament de manera automàtica de tots els equips a partir d’una certa hora. D’aquesta manera els PCs no queden encesos de manera innecessària durant llargs períodes de temps.

Origens de TurnItOn

Al 2014 es va iniciar un pla d’estalvi energètic a la UPC i es van començar a impulsar projectes d’optimització energètica (POE), inversions en eficiència energètica i un sistema de monitoratge SIRENA entre altres accions.

Aprofitant l’oportunitat, a l’inLab FIB es va crear un projecte amb l’objectiu de resoldre alguns problemes en el context energètic que es van trobar a l’entorn de treball de la FIB. Alguns dels problemes eren les màquines que es quedaven enceses tota la nit de manera innecessària, degut a que el personal que realitzava teletreball havia de deixar les seves màquines enceses perquè no existia cap mètode per al seu encès remot.

L'eina

TurnItOn és una eina que va sorgir dintre del context de l’estalvi energètic, tant pel tema de costos com pel tema ecològic. Molts ordinadors dels treballadors es quedaven encesos per oblit i certes vegades per necessitat (si el treballador volia treballar des de casa) amb els costos que implicava, més de 12 hores consumint energia sense necessitat.

Així podem definir TurnItOn com una plataforma web des d’on es gestiona l’estat d’energia dels ordinadors de l’entorn de treball, aconseguint que aquests només estiguin enceses el temps necessari, reduint així el consum d’energia i a la vegada, proporcionant al treballador una eina senzilla per poder encendre i apagar el seu ordinador quan vulgui i des d’on vulgui, resultant una eina imprescindible pel teletreball.

Amb el desenvolupament d’aquesta eina hem aconseguit apagar cada dia tots els ordinadors que per oblit es quedaven encesos i també hem aconseguit que els treballadors que necessitaven disposar de l’ordinador més temps, ho puguin fer gestionant ells mateixos la parada i la posada en marxa i oferint-li la possibilitat de fer-lo des de casa.

Aquesta eina permet:

  • Programar apagat intel·ligent dels ordinadors.
  • Definir una programació de la posada en marxa i la parada dels ordinadors.
  • La posada en marxa de l’ordinador remotament, és molt útil i necessari si vols treballar des de casa, una vegada encès el treballador es pot connectar per escriptori remot.
  • Comprovar l’estat energètic (si estan encesos o apagats) dels ordinadors.