Enginyeria del Coneixement i dels Serveis

Descripció de l’Enginyeria del Coneixement i dels Serveis 

Som especialistes en la representació i gestió del coneixement, a la vegada que implementem sistemes d’informació, o sistemes d’integració de dades, independentment del seu domini.

  • Modelització semàntica de les dades: ontologies, models conceptuals, detecció de regles de negoci i metamodelització.

  • Raonament automatitzat: inferència de noves dades a partir de les existents, generació de dades vàlides de prova.

  • Integració: integració de dades o de sistemes.

  • Enginyeria de requisits: detecció de les necessitats de l’usuari tant en termes de dades, com de processos.

  • Enginyeria de serveis i gestió de processos de negoci: disseny i desenvolupament de solucions per la gestió de serveis i processos.

  • Tecnologies Web: disseny i desenvolupament d’aplicacions basades en la web.

Casos d’èxit de l’Enginyeria del Coneixement i dels Serveis

Servei web que permeti automatitzar les derivacions de diferents organismes dins del gestor web que el CVI utilitza en el seu dia a dia.