Compartició dinàmica de trajectes

Període:

maig, 2012 –
maig, 2013

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

Compartició dinàmica de trajectes

Descripció

Aquest projecte vol minimitzar el nombre de desplaçaments en automòbil amb un sol ocupant, creant una eina que faciliti la compartició de vehicles privats per realitzar trajectes en comú, amb poc temps d’anticipació.

Aquest model és conegut com dynamic ridesharing o compartició dinàmica de trajectes i permet reduir els creixents costos, per l’usuari, derivats de la utilització diària del cotxe, la congestió a les carreteres, el consum de combustible i per tant les emissions de gasos contaminants a l’atmosfera.

Per aconseguir l’objectiu s’ha desenvolupat un prototipus de sistema que realitza una gestió de la informació eficient per permetre posar en contacte, en poc temps, conductors i viatgers que tenen trajectes comuns. S’ha avaluat la capacitat del sistema i l’acceptació per part dels usuaris i administracions realitzant una prova pilot entre dos municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

S’utilitzaran tecnologies de comunicacions inalàmbriques per posar en contacte als usuaris (SMS, GPRS, 3G) i de localització (GPS) instal.lats als cotxes.