Cerca i valoració de la presència dels Líders Polítics de Catalunya a la xarxa 2.0

Període:

juny, 2010 –
juliol, 2010

Client:

Responsable:

Equip participant inLab FIB:

Experteses:

Tecnologies:

Cerca i valoració de la presència dels Líders Polítics de Catalunya a la xarxa 2.0

Descripció

Telefònica España desitja efectuar un estudi de la presència de 326 líders polítics pre-seleccionats de Catalunya a la xarxa 2.0.

Aquest estudi l’encarrega al inLab FIB que segueix el procés següent per efectuar-lo:

  • Cerca sistemàtica, feta per 5 investigadors de la UPC, de la informació dels polítics pre-seleccionats a Internet (Facebook, Blog, Twitter, Youtube i Linkedin).
  • Cada investigador efectua el mateix tipus de cerca per tots els polítics (cerca especialitzada).
  • Anàlisi estadístic de les dades i la seva representació en gràfiques.