Algoritmos para la asignación de pasajeros a redes de transporte público (Màster d’Estadística i Investigació Operativa-FME)

Follow us on

Els nostres articles del bloc d'inLab FIB

         
         

inLab FIB incorporates esCert

Icona ESCERT

First LogoCSIRT Logo

inLab is member of

inLab és centre TECNIO

ACCIO