H2020: Innovation Action (IA)

h2020ope
H2020: Innovation Action (IA)

Projectes com a Client

Suport a les xarxes europees CERT i CSIRT detectant, compartint, responent i recuperant-se de les amenaces i vulnerabilitats de ciberseguretat.
Disseny i desenvolupament d’una interfície (API) central que integra tots els serveis desenvolupats per altres grups de treball.