tooPath: Sistema de seguiment gratuït de dispositius mòbils

logisim
Descripció 

inLab FIB (UPC Barcelona Tech) ha desenvolupat l’entorn tooPath pel seguiment de dispositius mòbils amb GPS. L'accés a TooPath és gratuït pels interessats.

Aquest entorn es diferencia d’altres entorns comercials pel fet d’estar basat en programari lliure i en l’ús de dades cartogràfiques d’accés gratuït o informació cartogràfica propietat dels usuaris (OpenStreetMap).

TooPath és una iniciativa més per facilitar l’accés gratuït a serveis TIC transversals.

TooPath és el primer sistema de seguiment gratuït fet 100% amb tecnologies i dades lliures. TooPath s'ha utilitzat pel seguiment i anàlisis del comportament dinàmic dels tramvies del Trambaix. En la actualitat,  Aigües de Mataró l'està emprant en el seguiment de vehicles i el personal de manteniment de la xarxa de distribució d'aigua per localitzar les seves instal.lacions en entorns semi-urbans. També és utilitzat per Alstom per la supervisió i seguiment de trens.

L'Institut Cartogràfic de Catalunya ha integrat tooPath dins de la Plataforma de Recursos de Geoinformació (PRG) que dóna serveis a tots els ajuntaments de Catalunya.

 

 

El sistema de seguiment tooPath ha estat clau per la elaboració del projecte StratosEye realitzat pel Pol Rosset com a Treball de Recerca de Batxillerat. L'objectiu d'aquest projecte va ser el llançament d'una càpsula equipada amb una càmera i uns dispositius de localització per tomar fotos de la Terra des de l'estratosfera.

En concret, tooPath s'ha fet servir per al seguiment en temps real de la localització de la càpsula de gravació i l'enviament de les dades de posició al núvol.

A continuació es mostra un vídeo amb las imatges finals d'aquest projecte:

 

 

Període del projecte 
Gener, 2007 - Desembre, 2012
Serveis 
  • Visualització en temps real de la posició del dispositiu sobre el mapa OpenStreetMap. El període d'actualització de la posició pot baixar fins els 2 segons.
  • Nombre il·limitat de dispositius. L'usuari pot seleccionar els dispositius que vol visualitzar en el mapa.
  • Representació sobre el mapa dels històrics de recorreguts.
  • Generació d'informes i estadístics en format Web o PDF. Els informes inclouen la representació gràfica del recorregut, estadístiques de moviment i estadístiques de parades.
  • La generació d'informes es fa mitjançant estàndards oberts (GeoRSS, GML, GPX), el que permet la integració amb altres aplicacions externes.
  • Descàrrega de tota la base de dades de moviments en formats estàndards.
Tecnologia 
Web,
Apache,
Joomla,
Bases de dades,
PostgreSQL
Àrees d'expertesa aplicades al projecte 
Projectes finals de carrera, màster o tesi 

Segueix-nos a

Els nostres articles del bloc d'inLab FIB

         
         

inLab FIB incorpora esCert

Icona ESCERT

First LogoCSIRT Logo

inLab és membre de

CIT UPC