QBIC Servei de suport al sistema intern de garantia de la qualitat docent

Descripció 

El projecte QBIC té com a objectiu desenvolupar un sistema que permeti generar enquestes pel procés d'avaluació de la qualitat docent de les assignatures i dels programes mitjançant la creació d'un sistema de recollir evidències i visualitzar la informació de forma integrada.

El sistema proposat es basarà en indicadors extrets de dues fonts. D’una banda, els indicadors quantitatius de seguiment (rendiment, èxit i satisfacció) que s’extreuen de les enquestes institucionals que responen els estudiants i que ja s’utilitzen actualment per avaluar les titulacions. D’altra banda, un conjunt d’indicadors qualitatius sobre aspectes concrets de les assignatures (acció i innovació docent, etc.).

L'inLab se n'encarrega del desenvolupament del prototipus del QBIC que posteriorment serà testejat i provat pels consultors de la UOC.

Període del projecte 
Maig, 2016 - setembre, 2016
Entitat Finançadora 
Tecnologia 
LTI (Learning Tools Interoperability),
Laravel,
MySQL,
PHP
Equip participant inLab 
Participants 
  • Seidor

Segueix-nos a

Els nostres articles del bloc d'inLab FIB

         
         

inLab FIB incorpora esCert

Icona ESCERT

First LogoCSIRT Logo

inLab és membre de

CIT UPC

inLab és centre TECNIO

ACCIO