Programes Formatius

El programa de formació Talent té com a director acadèmic el director de l'inLab, Dr. Josep Casanovas. Aquest programa engloba diferents programes de formació educativa específics que detallem a continuació.

Modelització, Simulació i Optimització

La missió específica és conèixer les metodologies i eines més actuals per a la modelització, simulació i optimització de processos industrials, logístics i de transport. Així com les bones pràctiques per al desenvolupament de models d’optimització.

Responsable acadèmic: Toni Guasch i Pau Fonseca
Responsable professional: Marta Cuatrecasas

Avantatges específics del programa per a l’estudiant:

 • Metodologia per abordar un projecte de millora de processos mitjançant simulació i/o optimització
 • Modelització de sistemes d’esdeveniments discrets
 • Simulació de models amb programes com Arena, SIMIO o Witness entre altres. Experimentació i anàlisi de resultats
 • Models d’optimització
 • Eines d’optimització de processos combinatoris

 

Geoserveis i Smart Cities

La missió d'aquest programa pretén formar en l’ús de dades geogràfiques fent èmfasi en els diferents programaris de gestió d’informació geogràfica, en el desenvolupament de programari específic i en els diferents formats de dades estàndard. Finalment es tractarà l’ús d’aquesta informació i sistemes per a aplicacions intel·ligents aplicades a ciutats (smart-cities).

Responsable acadèmic: Toni Guasch i Jaume Figueras
Responsable professional: Albert Obiols, Rosa Maria Martín i Marta Cuatrecasas

Avantatges específics del programa per a l’estudiant:

 • Coneixement en la representació d’informació geogràfica
 • Desenvolupament de programari que generi o consumeixi informació geogràfica
 • Integració GIS en aplicacions mòbils i web
 • Coneixement de cartografia lliure OpenStreetMap
 • Bases de Dades Geoespaials

 

 

Anàlisi i tractament de dades i Business Intelligence

La missió específica és saber identificar les tècniques més adequades per saber extraure la informació continguda en les dades; efectuar la seva implementació utilitzant els programaris disponibles, i saber interpretar els resultats obtinguts i integrar-los en un sistema per a la presa de decisions.

Responsable acadèmic: Tomàs Aluja
Responsable professional: Marta Cuatrecasas i Albert Obiols

Avantatges específics del programa per a l’estudiant:

 • Destresa per desenvolupar un sistema informàtic per el tractament automàtic de les dades
 • Coneixement d’un programari especific
 • Visió crítica dels resultats obtinguts i la seva validesa
 • Integració dels resultats dins un sistema per al presa de decisions del tipus Analytics
 • Saber utilitzar eines de Business Intelligence per a la representació gràfica de la informació
 • Saber utilitzar eines de mineria de dades per tal de trobar patrons en les dades analitzades
 • Ser capaços d’integrar les dades Open Data en els nostres anàlisis

 

Aplicacions Mòbils & Mobile Business

La missió específica és conèixer les eines més actuals per a desenvolupar aplicacions per a telèfons mòbils intel·ligents (Smartphones), tablets, Smart TVs i altres dispositius que facin servir Mobile Apps.  També es coneixeran  tots els elements que cal tenir en compteper a la implementació d'aquestes aplicacions com són la seguretat, l'accessibilitat, la usabilitat i la integració  de diferents tecnologies i eines.

Responsable acadèmic: Jaume Figueras
Responsable professional: Albert Obiols i Rosa Maria Martín

Avantatges específics del programa per a l’estudiant:

 • Desenvolupament d’Apps per a un o més Sistemes operatius:  Andoid, iOS, Windows Phone o multiplataforma amb HTML5
 • Validació d'Apps: Testing
 • Seguretat en les Apps
 • Accessibilitat  i usabilitat en les Apps
 • Distribució de les Apps
 • Explotació i rendibilització de les aplicacions mòbils

 

Entorns de col·laboració Web

La missió específica és conèixer les eines més actuals per a desenvolupar entorns de col·laboració web, així com tots els elements que cal tenir en compte per a la implementació d'aquestes aplicacions com són la seguretat, l'accessibilitat, la usabilitat i la integració  de diferents tecnologies i eines.

Responsable acadèmic: Maria Ribera Sancho
Responsable professional: Albert Obiols i Marta Cuatrecasas

Avantatges específics del programa per a l’estudiant:

 • Desenvolupament de Sistemes d'informació amb tecnologies web
 • Ús i integració de xarxes socials en entorns col·laboratius
 • Entorns i eines per al desenvolupament
 • Validació d'aplicacions: Testing i proves de càrrega
 • Seguretat, autenticació i sistemes Single Sign On
 • Accessibilitat i usabilitat d'aplicacions Web
 • Configuració d'aplicacions Web i CMS

 

Seguretat i Infraestructures TIC

La missió específica és conèixer els conceptes fonamentals i les eines més actuals per a la gestió d’infraestructures TIC: la xarxa, la gestió de servidors, la virtualització, la  monitorització de serveis, la seguretat i l’alta disponibilitat.

Responsable acadèmic: Josep Ramon Herrero
Responsable professional: Antonia Gómez

Avantatges específics del programa per a l’estudiant:

 • Instal·lacions, gestió i seguretat de servidors, serveis en xarxa i aplicacions webs
 • Tecnologies de virtualització
 • Conceptes i eines de gestió d’infraestructures de xarxes
 • Ús de programari específic per desplegament i configuració d‘equips
 • Instal·lació, tuning i gestió de bases de dades
 • Conceptes i eines  de gestió i configuració de clusters, alta disponibilitat i balancejadors tant de sistemes com de serveis
 • Eines de monitorització de sistemes, xarxes i aplicacions
 • Eines de gestió de riscos, auditories i forense informàtic.
 • Eines de gestió i instal·lació de correu, llistes de distribució i control d’spam

Segueix-nos a

Els nostres articles del bloc d'inLab FIB

         
         

inLab FIB incorpora esCert

Icona ESCERT

First LogoCSIRT Logo

inLab és membre de

CIT UPC

inLab és centre TECNIO

ACCIO