PRISMA: Sistema de gestió acadèmica de la UPC

Descripció 

PRISMA és un sistema d'informació per a la gestió dels estudis per a tota la UPC,  que es va començar a desenvolupar a l'inLab FIB l'any 2001. Al llarg de l'any 2001, la UPC va estar elaborant una definició del model d’organització i funcional per a la gestió dels seus estudis. La construcció del sistema d'informació derivat d'aquest estudi va ser encarregada a l'inLab FIB .

PRISMA era i continua sent suficientment flexible i adaptable a les necessitats dels diversos agents UPC implicats en els processos, així com en els requisits derivats de, per exemple, l’adaptació dels estudis de la UPC a l’espai europeu d’educació superior.

El projecte va comportar l’anàlisi de requeriments, el disseny i el desenvolupament de tot el software, el disseny de l’arquitectura i la selecció de l’entorn d’explotació, la implantació en l’entorn d’explotació i el manteniment correctiu i evolutiu. Durant tot el projecte s’han implantat sistemes de control de qualitat, així com verificacions contínues de la seguretat de tot l’entorn.

A finals del 2005 es va crear una unitat pròpia dins la UPC amb la finalitat de continuar el manteniment i l’evolutiu d’aquest projecte. A data d’avui la Unitat PRISMA és una unitat de l'Àrea de Docència que dóna suport a la gestió dels estudis de la UPC, mitjançant el desenvolupament de sistemes d'informació, i proporciona atenció i formació als seus usuaris. Podeu trobar més informació a la web de la unitat PRISMA

Període del projecte 
Novembre, 2001 - Juliol, 2005
Beneficis per al client 

A continuació s’enumeren els beneficis que el projecte aportava ja a finals del 2005.

 • Facilita les tasques del dia a dia de la gestió acadèmica dels centres de la UPC.
 • Tenir un únic arxiu de les dades.
 • Ofereix eines per a facilitar la presa de decisions.
 • Facilitat d’ús de l’aplicació.
 • Gestió de 150.000 expedients, amb 27.600 estudiants matriculats.
 • Prisma és un sistema d’informació en entorn internet, que dóna suport a  la gestió dels estudis en les seves tres variants: processos de planificació, de desenvolupament i d’avaluació.
 • Sistema de gestió, que recolza determinats processos de gestió de plans d’estudis, estudiants i expedients, matrícula i avaluació, projectes de final de carrera, gestió econòmica associada a la matrícula, comunicació amb altres sistemes (intranets docents, Ministeri d' Educació, Cultura i Esport (MEPSYD), Ministeri Català d'universitats i investigació (DIUE), etc.).
 • Sistema d’anàlisi de la informació directiva (SAID), orientat a recolzar els processos de planificació i avaluació de l’activitat acadèmica (informació per a la presa de decisions).
Serveis 
 • Anàlisi de requeriments.
 • Disseny funcional i tecnològic.
 • Desenvolupament i integració.
 • Disseny de l’arquitectura de test i explotació i selecció de la plataforma (hardware i software).
 • Anàlisi de riscos i de seguretat del sistema.
 • Control de qualitat.
 • Implantació en els entorns de preproducció i producció.
 • Formació.
 • Suport a usuaris.
 • Manteniment evolutiu i correctiu.
Tecnologia 
Oracle,
Oracle Forms,
HTML,
Java
Responsable 

Segueix-nos a

Els nostres articles del bloc d'inLab FIB

         
         

inLab FIB incorpora esCert

Icona ESCERT

First LogoCSIRT Logo

inLab és membre de

Archivo:European Institute of Innovation and Technology logo.png - Wikipedia, la enciclopedia libre     CIT UPC

         

    

inLab és centre TECNIO

ACCIO