MARIE

Descripció 

La "Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)", formulada mitjançant la directiva europea 2010/31/UE, té com a principal objectiu accelerar les polítiques d’estalvi energètic en el sector de l’edificació amb la finalitat d’aconseguir una reducció d’un 20% del consum energètic de la Unió Europea. Entre altres mesures l’article 9 de la Directiva, regula que a partir del 31 de desembre del 2020 els edificis nous han de ser de consum energètic quasi nul, mesura que avança al 31 de desembre del 2018 per edificis ja ocupats i/o de propietat de l’administració pública. En relació a aquesta mesura, la directiva recomana que els estats membres estableixin objectius intermedis en el 2015 per adoptar de forma gradual els objectius el 2020. En relació a la rehabilitació d’edificis, on s’emmarca el present estudi, s’han de prendre una sèrie de mesures necessàries per garantir que es compleixin els requisits mínims quan es renova com a mínim el 25% de l'edifici o de la seva evolvent. La mateixa directiva explica que per ajustar i fixar els requisits mínims d’eficiència energètica s’han d’emprar mètodes basats en el balanç cost-benefici, amb el fi d’assolir els nivells òptims de rendibilitat.

En el context català, el projecte MARIE, liderat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, té com a objectiu general definir una estratègia per a la millora de la rehabilitació energètica el parc d’edificis del Mediterrani. Un dels objectius de MARIE és la revisió del marc legislatiu de Catalunya, amb l’objectiu d’accelerar el compliment dels objectius europeus. En el transcurs del projecte MARIE s’ha desenvolupat la caracterització de l'estat actual e les diferents regions mediterrànies del projecte i, més concretament de Catalunya. Amb això s’han detectat les principals barreres (legislatives i estructurals, tècniques, financeres, de coneixement i de comportament) que estan dificultant aconseguir els objectius esmentats anteriorment. D'igual forma, s’han caracteritzat el parc d’edificis de Catalunya i s’han analitzat l’impacte global de diferents escenaris d’actuació (Potential Impact Evaluation).

En aquest context, el present estudi, pretén donar les eines necessàries a l’administració per tal que sigui capaç d’establir els criteris mínims de rehabilitació energètica, garantint els nivells òptims des d'un punt de vista energètic i econòmic i, proposant solucions adaptades a les característiques particulars de Catalunya (clima i construcció).
L'objectiu general del projecte és realitzar un estudi tècnic d'optimització de la rehabilitació energètica de l'habitatge de Catalunya. Els resultats permetran d'utilitzar els coneixements adquirits per proposar els requisits mínims de l'eficiència energètica d'habitatges i avaluar com aconseguir gradualment edificis d'energia gairebé zero (NZEB en les seves sigles en anglès).

Període del projecte 
Gener, 2014 - Desembre, 2014
Tecnologia 
Azure,
SimHeuristics,
SQLServer,
C#,
C++,
SDLPS,
Especificació SDL
Àrees d'expertesa aplicades al projecte 
Responsable 
Equip participant inLab 
Participants 
  • Dra. Nuria Garrido Soriano
  • Antoni Fonseca i Casas

Segueix-nos a

Els nostres articles del bloc d'inLab FIB

         
         

inLab FIB incorpora esCert

Icona ESCERT

First LogoCSIRT Logo

inLab és membre de

Archivo:European Institute of Innovation and Technology logo.png -  Wikipedia, la enciclopedia libre     CIT UPC

         

    

inLab és centre TECNIO

ACCIO