Lluita contra incendis mitjançant l’optimització de la logística terrestre (FireFIGHT)

Descripció 

L'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar una eina d'ajuda per a la presa de decisions en la gestió dels recursos terrestres implicats en l'extinció de focs forestals. 

S’implementarà una plataforma GIS per proporcionar informació en temps real sobre la localització dels bombers així com dels recursos aeris i terrestres. També s’implementarà un algorisme d’optimització multicriteri amb l’objectiu de minimitzar els desplaçaments ineficients de material i persones aconseguint optimitzar els recursos disponibles.

Aquesta plataforma permetrà la visualització de l'evolució del front de l’incendi juntament amb les característiques del foc que vénen proporcionades pels algorismes de processament d’imatges.

El projecte integrarà informació geoespacial, xarxes de carreteres, camins, i un model 3D del terreny. A més, reunirà informació procedent de diverses fonts per alimentar al simulador i l'optimitzador amb les dades que necessiten.

El projecte adaptarà el sistema de seguiment tooPath actual a les necessitats de gestió d’incendis. Alguns d’aquests canvis inclouen el desenvolupament de controladors per la comunicació de localització per als UAVs (vehicles aeris no tripulats), el desenvolupament de diferents APIs per accedir a la informació del sistema GIS, la verificació de dades procedents d’unitats GPS, la georeferencia de recursos terrestres i la generació del graf de camins i carreteres de la zona afectada per l'incendi.

FireFIGHT és un subprojecte del projecte coordinat “FireGUARD: Gestió d’incendis mitjançant la coordinació eficient de recursos a terra i recursos a l’aire”. FireGUARD s’organitza a partir de la coordinació de tres subprojectes complementaris i de col·laboració: (1) “FireMANIA: Gestió d’incendis mitjançant la integració d’aeronaus no tripulades”, (2) “FireWATCHER: Alerta d’incendis per control aeri del terreny amb punts calents” i (3) “FireFIGHT: Extinció d’incendis mitjançant l’optimització de la logística de terra”:

  • La recerca del projecte (1) es centra en la integració dels UAV en l’espai aeri civil, concretament pretén adaptar algorismes de resolució de conflictes en horitzons de temps estratègic, tàctic i operacional.
  • El projecte (2) es centrarà principalment en tècniques de visió per ordinador dedicades a la detecció d’incendis a partir d’imatges aèries i la seva caracterització adequada en un sistema de coordenades geo-referenciat. A més, també s'analitzarà la geolocalització de càmeres a través de les imatges adquirides. 
  • L’enfoc del projecte (3) consisteix en el desenvolupament de la simulació d’un entorn integrat de gestió i optimització per a la contenció d’incendis forestals per ser usat com a una eina d’ajuda a la presa de decisions per coordinar eficientment els recursos a terra.
Període del projecte 
Maig, 2012 - Desembre, 2016
Beneficis per al client 
  • Contribuir a una millora en les condicions de seguretat dels bombers que treballen en l’extinció d’incendis forestals.
  • Garantir la seguretat i millorar la logística del desplaçament dels recursos humans i materials, reduint-ne els costos.
  • Millorar l’experiència de la EPO i el coneixement sobre UAVs cooperatius als equips de recerca, que podria suposar una futura implementació dels UAVs amb aplicacions civils.
Tecnologia 
OpenLayers,
GDAL,
LeafLet,
Subversion,
Eclipse,
Cerca heurística,
CPLEX,
TooPath,
Apache,
Joomla,
MySQL,
PostgreSQL,
Python,
Java,
C++,
Farsite,
Xarxes de Petri,
Linux
Àrees d'expertesa aplicades al projecte 
Responsable 

 

Si desitges donar de baixa la teva informació envia un mail a inlab@fib.upc.edu amb assumpte "Baixa informació".

Segueix-nos a

Els nostres articles del bloc d'inLab FIB

         
         

inLab FIB incorpora esCert

Icona ESCERT

First LogoCSIRT Logo

inLab és membre de

Archivo:European Institute of Innovation and Technology logo.png -  Wikipedia, la enciclopedia libre     CIT UPC

         

    

inLab és centre TECNIO

ACCIO